Suomen Lepralähetys
Lepralähetystyö Suomessa

Kiinnostus lepralähetystyöhön Suomessa alkoi herätä eri lähetysjärjestöjen työntekijöiden palatessa kentiltään kotimaahan. Länsi-Afrikassa ja Intiassa työskennelleet olivat tavanneet lepraan sairastuneita ja halusivat tehdä jotain heidän hyväkseen. 1960-luvulla he alkoivat Kansainvälisen Lepralähetyksen tuella (The Leposy Mission International) pitämään tilaisuuksia eri seurakunnissa, etsimään työntekijöitä lähetettäväksi kentälle ja keräämään varoja heidän toimintansa ylläpitämiseksi. Vuonna 1981 rekisteröitiin Suomen Lepralähetys – Finlands Lepramission ry. Yhdistyksen tarkoituksenaa oli ja on edelleen

  1. tiedottaa leprasta sairautena ja lepraan sairastuneiden parissa tehtävästä työstä;
  2. tukea lepraan sairastuneiden ja sen vammauttamien ihmisten hoitoa ja kuntoutusta, auttaa heitä taloudelliseen itsenäisyyteen ja tukea heitä henkisesti ja hengellisesti, sekä poistaa stigmaa;
  3. lähettää terveydenhuollon ammattilaisia Kansainvälisen Lepralähetyksen palvelukseen ja tukea heitä taloudellisesti,
  4. kerätä varoja työn mahdollistamiseksi ja;
  5. harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksellä on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/168 myönnetty 16.2.2021 toistaiseksi koko maahan Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Suomen Lepralähetys lähetti sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja lääkäreitä Thaimaahan, Nepaliin, Indonesiaan, Bhutaniin ja Bangladeshiin kunnes kansallisia työntekijöitä oli riittävästi eikä ulkomaalaisia kuten suomalaisia enää tarvittu. Suomen Lepralähetys tarjoaa vieläkin lääketieteen ja sairaanhoidon opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa harjoitusjaksoja mm. Nepalin Lepralähetyksen työkohteissa.

Työ on siirtynyt auttamaan lepraan sairastuneita enemmän kohdemaiden Lepralähetysten
projekteihin osallistumisen ja niiden taloudellisen tukemisen kautta. Olemme vuosien aikana tukeneet Nepalin Lepralähetyksen Anandabanin ja Bhutanissa Mongarin sairaaloiden toimintaa, Intiassa parantuneille leprapotilaille ja heidän omaisilleen tarkoitettuja ammattikouluja sekä Salurissa että Vadathorasalurissa ja Bangladeshissä myös sairaalatyötä. Olemme saaneet Ulkoasiainministeriön kehitysapurahoista tukea näille projekteille.

Vuodesta 2014 lähtien olemme taloudellisesti tukeneet Kongon Lepralähetyksen projektia Etelä-Kivun maakunnassa. Projektiamme rahoitetaan yksityisten henkilöiden lahjoituksilla ja seurakuntien keräämillä kolehdeilla. Varoja pyritään keräämään myös mm. myyjäistuloilla ja joulukorttien myyntituotoilla.

Suomen lepralähetys julkaisee Missio Lepra -tiedotuslehteä suomeksi ja ruotsiksi paperisina ja sähköisinä versioina.

ASK – PYYDÄ -rukousohjelmaa Kansainvälisen Lepralähetyksen maailmanlaajuisesta työstä käännetään suomeksi kuukausi kerrallaan. Se on saatavissa sähköisenä. Kaikkia näitä jaamme maksuttomasti niitä pyytäville.

Suomen Lepralähetys ry on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jota johtaa yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi 8 vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Heidän toimikautensa vuotta. Puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vierailevat mielellään seurakunnissa, kouluissa ja erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa Lepralähetyksen työstä.

Johtokunnan jäseniä kokouksessaan
Varapuheenjohtaja Marja ja sihteeri Ritva adventti-myyjäisissä.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Ritva Pohti

rkpohti(ät)gmail.com

Puh. 0449708615