Suomen Lepralähetys

Lepralähetystyö Suomessa

Kiinnostus lepralähetystyöhön Suomessa alkoi herätä eri lähetysjärjestöjen työntekijöiden palatessa kentiltään kotimaahan. Länsi-Afrikassa ja Intiassa työskennelleet olivat tavanneet lepraan sairastuneita ja halusivat tehdä jotain heidän hyväkseen. 1960-luvulla he alkoivat Kansainvälisen Lepralähetyksen tuella (The Leposy Mission International) pitämään tilaisuuksia eri seurakunnissa, etsimään työntekijöitä lähetettäväksi kentälle ja keräämään varoja heidän toimintansa ylläpitämiseksi. Vuonna 1981 rekisteröitiin Suomen Lepralähetys – […]